Az abszolút guru

Ki a guru?

A guru nem más, mint a megvilágosodás megnyilvánulása életünkben. Olyan fizikai vagy éppen megfoghatatlan jelenség, amely emlékeztet bennünket valódi természetünkre, a szabadságra. Amikor először találkozunk a mesterrel, életünk gyökeres fordulatot vesz, semmi sem lesz már a régi. Először felkavarodunk, hiszen világunk alapjaiban megrendül. Ráébredünk, hogy van egy mélyebb igazság a hétköznapinál, hogy létezik nyitottság és tudatosság, s hogy dönthetnénk szabadabban.

Ebben a felkavarodásban érzelmeink fellázadnak: vagy rajongani kezdünk, vagy pedig menekülni akarunk. Történjék azonban bármi, a guru mozdulatlan marad. Kinevetve küzdelmeinket, tökéletesen jól érzi magát nélkülünk is. Ez szerfelett bosszantó! Ám pont ettől igazi. Pont ettől válik szép lassan az egyetlen fénylő ponttá állandó keresgélésünk homályában. Amikor feladjuk az érzelmi vihart, és elcsendesedve megadjuk magunkat ennek a ragyogásnak, végre megláthatjuk, ki a guru. Ő a szabadság, amely végre eszünkbe juttatta saját szabad természetünket. Amikor a mester és a tanítvány találkozik, valójában a szabadság találkozik a szabadsággal. Micsoda ünnep!

Az abszolút guru

Mi az abszolút guru?  Habár a mester akár emberi formát is ölthet, és egészen formainak tűnhet, a látszat sose csapjon be minket! A guru a megszabadulás felragyogása, ezért ne a személyben vagy a jelenségben vegyünk menedéket, hanem a valódi természetében. Ha egy guruban csak a személyt, a vonzó vagy erőteljes, megosztó vagy éppen fényes embert látod, hibát követsz el. Egy ember születik, él, szenved és meghal. Még egy guru teste is törékeny látszat csupán. Mi az tehát, amit fel kell benne mégis ismernünk, ki az, aki ellátogatott hozzánk a tökéletességből?

Az abszolút guru nem más, mint maga a megvilágosodás. A dolgok eredendő lényegi természete, a szabadság maga. Ez az abszolútum túlmutat a mulandóságon, túl a kettősségen, túl a félreértéseken. Olyan valóság ő, amelyre nincsen szó, és nincsen példa, mert szavakon túli. Megnevezhetetlen.

Az abszolút gurut nem csupán mesteredben, de a világegyetem összes jelenségében fel fogod fedezni: emberek, tárgyak, jelenségek és a természet viselkedik majd tanítóként, ha hajlandó vagy megnyílni rájuk. A mestert az különbözteti meg minden mástól, hogy ő tudatában is van ennek. Él a lehetőséggel, és átragyogja tettein, tanításain, csendjén keresztül az abszolút igazságot. Ezért könnyebb először egy megvilágosodás mesterben felismerni az abszolút gurut, és azután, az ő segítségével, minden egyébben is megtalálni azt.

A modern jógik látásmódja könnyen megérthető: a rohanó világban mindent kapunak látunk, amelyen keresztül újból és újból a megvilágosodásra láthatunk. Mindent elfogadunk, amit csak az élet elénk hoz, és tudatosan meglátjuk benne a félreértések fátylai mögött felragyogó egységet. Ezért a városi jógik alapvető szemlélete az Abszolút guru jóga. Ez azt jelenti, hogy kizárólag a megvilágosodásra, az eredendő természetre figyelünk, szívünk minden lelkesedése felé irányul. Minden jelenség Buddha, minden lény csoda, és minden pillanat a mesterünkkel ajándék. Nem ítélkezünk, nem zárunk ki, nem várunk el. Ugyanakkor egyetlen dologból sosem engedünk: annak tudatosításából, hogy mindent átitat a megvilágosodás szabadsága.

Hírdetés
%d blogger ezt szereti: